Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Ngày khai niên đại cát năm Giáp Ngọ - 2014: Ngày cực tốt để cầu phúc đức, bình an cho gia đình rất tốt (rất thích hợp để đi chùa đầu năm)

ngo

- Mồng 2 tháng giêng (trực Mãn): giờ tốt trước 11 giờ sáng

- Mồng 5 tháng giêng (trực Định): giờ tốt từ 9 giờ sáng đến 15 giờ chiều; tuổi Tý không dùng ngày này

- Mồng 6 (trực Chấp): giờ tốt từ 7 giờ sáng đến 17 giờ chiều; tuổi Sửu không được dùng

- Mồng 8 (trực Nguy): giờ tốt từ 7 giờ sáng dến 15 giờ chiều; tuổi Mão không được dùng

- Mồng 10 (trực Thâu): giờ tốt từ 11 giờ trưa đến 15 giờ chiều; tuổi Tỵ không dùng

- Ngày 15 (trực Mãn): giờ tốt từ  giờ sáng đến chiều; tuổi Tuất không dùng

- Ngày 17 (trực Định): giờ tốt từ 7 giờ sáng đến 15 giờ chiều; tuổi Tý không dùng

NGUYỄN PHÚC SANG tổng hợp
Câu lạc bộ Tứ trụ - 4T, môn phái phong thủy Đỗ Đình Truật (phong thủy Đại Việt)